Administració de finques

Oferim serveis integrals per a la gestió econòmica de finques, abastant aspectes financers, legals i tècnics. Això inclou la constitució de comunitats, legalització del llibre d’actes, inscripció a hisenda, elaboració de pressupostos, convocatòries de juntes, redacció de contractes, etc.

Tractem els diferents aspectes financers, legals i tècnics que siguin necessaris per al seguiment i la gestió econòmica de finques rústiques o urbanes. Els serveis que oferim són:

  • Constitució de comunitats.
  • Legalització del Llibre d’Actes de la Comunitat.
  • Inscripció de la finca a la delegació d’hisenda corresponent i realització dels tràmits necessaris per aconseguir la concessió del seu NIF.
  • Emissió i gestió de rebuts corresponents al pressupost.
  • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular, així com altres de caràcter excepcional, sempre autoritzades pel president de la comunitat.
  • Elaboració del pressupost anual de les despeses.
  • Confecció de les convocatòries a Juntes Generals, Ordinàries i extraordinaries amb assistència de personal especialitzat.
  • Redacció i tramesa, a tots els propietaris de les actes de les Juntes de la comunitat i transcripció al Llibre d’actes.
  • Redacció de contractes de lloguer, tramitació de plusvàlues, liquidació i gestió d’escriptures, així com tot l’assessorament fiscal, comptable i jurídic inherent a aquestes operacions.

 

Rep informació o sol·licita pressupost sense compromís

Privacitat

TELÈFON

+34 933 877 526

EMAIL

info@asiz.es

LOCALITZACIÓ

C/ Latrilla 2 Ent 1ª
08912 Badalona
Barcelona